Yakuza - organizovaný zločinecký syndikát původem z Japonska

Yakuza, známá také jako Gokudō, je organizovaný zločinecký syndikát původem z Japonska. Yakuza má dlouhou historii a specifickou kulturu, která ji odlišuje od jiných zločineckých organizací po celém světě. Zde je několik klíčových informací o yakuze:

Historie a Původ

Počátky - Yakuza má kořeny v Edo období (1603–1868) v Japonsku. Původně se skládala z různých skupin, jako byli tekiya (pouliční prodejci) a bakuto (hazardní hráči).

Vývoj - V průběhu let se yakuza transformovala a rozrostla, přijímala do svých řad další zločince a vytvářela složitější struktury. Po druhé světové válce došlo k významnému nárůstu jejich vlivu.

Struktura a Hierarchie

Organizace - Yakuza je strukturovaná jako rodina s přísnou hierarchií. Na vrcholu stojí Oyabun (šéf) a pod ním jsou různí členové včetně waka-gashira (zástupce šéfa) a dalších podřízených.

Kodex - Členové yakuzy dodržují přísný kodex cti, známý jako "ninkyō". Tento kodex zahrnuje loajalitu k organizaci, poslušnost vůči nadřízeným a ochranu slabších.

Aktivity

Zločiny -Yakuza se podílí na různých nezákonných činnostech, včetně vydírání, obchodování s drogami, hazardu, prostituce a praní špinavých peněz.

Legální podnikání - Mnoho yakuza skupin má také legální podniky, které slouží jako zástěrka pro jejich nezákonné aktivity. Tyto podniky zahrnují stavební firmy, noční kluby a bezpečnostní služby.

Kultura a Symbolika

Tetování - Tradiční tetování, známá jako irezumi, jsou významným aspektem kultury yakuzy. Tato tetování často pokrývají velké části těla a mají symbolický význam.

Ceremonie - Členství v yakuze je často potvrzeno prostřednictvím různých rituálů, jako je výměna saké mezi členy, což symbolizuje přijetí do "rodiny".

Odříznutí prstu - Jako akt omluvy nebo pokání za chyby mohou členové yakuzy provádět rituální odříznutí části malíčku, známé jako yubitsume.

Současná Situace

Legislativa - Japonská vláda přijala přísná opatření k potlačení činnosti yakuzy, včetně zákonů zaměřených na finanční transakce a vlastnictví nemovitostí.

Vliv - I přes tyto zákroky má yakuza stále vliv v určitých oblastech japonské společnosti a podnikání, i když jejich moc a počet členů postupně klesá.

Sociální Percepce

Veřejné mínění - Veřejnost má smíšené pocity vůči yakuze. Někteří lidé je vnímají jako ochránce tradičních hodnot a bojovníky proti jiným zločincům, zatímco jiní je považují za nebezpečné a škodlivé.

Média - Yakuza je často zobrazována v japonských médiích, filmech a literatuře, což přispívá k jejich mystice a mýtu.

Yakuza je fascinující a komplexní fenomén, který odráží jak historické, tak moderní aspekty japonské kultury a společnosti.